Saç Nedir ?

Saç, insanda, baş üzerinde kafa derisi ya da saç derisi denen kısımda bulunan kıl kümesine verilen genel addır.

Saçın Anotomisi

*Karbon :45%
*Oksijen :28%
*Azot :15%
*Hidrojen :7%
*Sülfür : 5%
*Saç sayısı :100,000-150,000
*Saç yoğunluğu : 200/cm
*Çapı : 0,1 mm
*Saç telinin aylık uzama miktarı : 1 cm
*Bir günde toplam saç uzaması : 20-30 m
*Günde kaybedilen saç sayısı : 50-100

Saçın Yaşam Döngüsü

*Anajen evre büyüme evresidir.
*Katajen evre ara evredir.
*Telojen evre dinlenme ve dökülme evresidir.
*Bu evreler insanın hayatı boyunca 20 kez döngü gösterir.
*Saçın yaşam döngüsünün %80-90’ı anajen evrededir.
*Kalan %10’u katajen ve telojen evrelerdedir.
*Yaşam döngü süreleri kişiden kişiye değişebilir (genetik kod)
*Saç kökü, yaş ilerledikçe saç üretimini azaltır, dinlenme evresinde daha uzun süre kalır.
*Saç hayatı boyunca temel olarak 3 evreden geçer.
*ANAJEN EVRE => 1000 gün
*KATAJEN EVRE => 10 gün
*TELOJEN EVRE => 100 gün

Anajen Evre

*Kafadaki saçların %80-90’ı bu evrededir.
*Saç 3-5 yıl bu evrede kalır (ortalama 1000 gün).
*Bu evre saç kökünden çıkan saçın sürekli büyüme gösterdiği evredir.
*Saç ayda ortalama 1 -1.5 cm büyür.
*Saç kökünde saça ait pigmentin üretildiği evredir.
*Saçın gereksindiği besin ve mineraller kan yoluyla gelirek saçı besler.
*Beslenen saç aynı zamanda da kalınlaşır..

Katajen Evre

*Kafadaki saçların % 2-3’ü bu fazdadır.
*Bu kısa ara faz 1- 4 hafta sürer (ortalama 10 gün).
*Saç kökü en dip bölgelerinden başlayarak kendi içine çöker.
*Saçın kanla beslenmesi sona erer.
*Pigment üretimi durur.
*Saç follikülü yavaşça küçülmeye başlar.
*Saç kökü yüzey ve yeni saç formu arasında sıkışır.

Telojen Evre

*Kafadaki saçların % 10 – 15 ‘i bu fazdadır.
*Bu evre 3 ay kadar sürer (ortalama 100 gün)
*Saçın dinlenme – dökülme evresidir.
*Dinlenme döneminde saç teli uzamaz.
*Döküldüğünde aynı kökten başka bir saç büyümeye başlar.
*Böylelikle yeni bir döngü başlar.
*Dökülme dönemi, foliküllerin yeni saç üretebilmesi için gereklidir.
*Bu nedenle günlük 50 – 100 saç teli dökülür.